Trang chủ Khuyến mại Danh sách khách hàng khuyến mãi 20-10

Danh sách khách hàng khuyến mãi 20-10

Nhân dịp 20-10 Thẩm mỹ viện Kangnam tổ chức chương trình khuyến mãi lớn dành cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tắm trắng từ 05/10 – 20/10.

Danh sách khách hàng khuyến mãi tắm trắng

TT

Tên Khách hàng

Địa chỉ

Số điện thoại

1 NGUYỄN THỊ NHÀN Hà Nội 0914***064
2 HỒ THỊ DIỆP Hà Nội 0976***065
3 LÊ MỸ KHANH  Thanh Hóa 01686***717
4 TRẦN LAN HƯƠNG TP. Hồ Chí Minh 0986***283
5 HOÀNG THỊ HÀ ANH Hải Phòng 0904***236
6 NGUYỄN THÚY HẰNG TP.HCM 0989xxx716
7 NGUYỄN THU HUYỀN Hà Nội 0985xxx081
8 ĐẶNG THỊ CẨM THU Bình Phước 0978xxx817
9 DIỆP PHI PHỤNG TP.HCM 0937xxx056
10 VÕ THỊ KIM OANH TP.HCM 01696xxx572
11 LÊ THỊ HẢI TRANG TP.HCM 0979xxx657
12 HOÀNG THU PHƯƠNG Thanh Hóa 0989xxx639
13 NGUYỄN THU HƯƠNG Quảng Ninh 01658xxx289
14 LƯƠNG THỊ GIANG Thanh Hóa 01665xxx909
15 NGUYỄN KIỀU LINH Thái Nguyên 0985xxx646
16 NGUYỄN LAN ANH Hà Nội 0972xxx894
17 NGUYỄN THỊ THU HÀ Thái Nguyên 01674xxx131
18 CHỊ NGỌC ÁNH TP.HCM 0902xxx919
19 CAO THỊ KIM TUYẾT TP.HCM 0933xxx681
20 NGUYỄN THỊ THỦY Hà Nội 0962xxx586
21 NGUYỄN NGỌC ANH Bắc Giang 01288xxx850
22 TRẦN THỊ THU TRANG TP.HCM 0969xxx919
23 HOÀNG THỊ PHƯƠNG UYÊN Buôn Mê Thuật 0979xxx319
24 HOÀNG THỊ HOA Hải Dương 01675xxx888
25 ĐOÀN THỊ HUẾ Hải Dương 01673xxx999
26 NGUYỄN THỊ THÚY MƠ Hải Dương 0919xxx319
27 HOÀNG THỊ NGUYÊN Bình Phước 0989xxx755
28 VÕ THỊ LÊ GIANG Bình Dương 0997xxx591
29 PHẠM THỊ THANH TUYỀN TP.HCM 01227xxx055
30 ĐỖ THỊ KIM LOAN Đồng Nai 01214xxx636
31 BÙI THÚY KIỀU Ân Đồng Nai 0925xxx299
32 NGUYỄN THANH HƯƠNG Đà Nẵng 0982xxx456
33 NGUYỄN THỊ THU TRANG Tây Ninh 01227xxx989
34 TRẦN THỊ THÀNH TP.HCM 0907xxx676